به عقیده‌ی خیلی از دانشجویان و دانش آموزان ریاضیات یکی از درس‌های سخت دوران تحصیل است که می‌تواند به علل گوناگون همانند سدی محکم مانع رسیدن خیلی از افراد جامعه به آرزوهای تحصیلی و شغلی‌شان شود.محاسبات نادرست می‌تواند منجر به رد شدن شما در یک درس بخصوص یا حتی اخراج شما از محل کارتان شود؛ اما چه می‌شد اگر می‌توانستیم از مسائل ریاضی یک عکس جادویی تهیه کنیم و بلافاصله جواب را دریافت کنیم؟

به Photomath خوش‌آمد بگویید، برنامه‌ای که دقیقاً این رؤیا را به حقیقت تبدیل کرده است :